Oavsett vad du tycker, tänker och känner om mat. Under denna föreläsning får du veta vad vi behöver, när vi behöver det och hur vi får i oss det vi behöver. Helt enkelt näringslära för alla.

Här nämns den mat alla behöver mindre av i västvärlden och fokuserar på det vi alla behöver mer av. Inga dieter favoriseras eller marknadsförs i denna föreläsning. Vetenskapliga fakta och konkreta tips ges.

Har du sjukdomar, allergier eller olika typer av symtom på att du behöver göra bättre matval kan denna föreläsning vara en grund till förståelsen till varför maten är så viktig för hur vi mår. Sen är valet ditt att utforska och förändra det du förmår och behöver.
Ingen kan göra ditt jobb, men jag vill visa dig en väg, när det gäller inställningen till det du stoppar i munnen.

W

.

Odoo text and image block